Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Medisinstudiet

Studere i utlandet

Medisinstudiet er et krevende og utfordrende studie, men mest av alt lærerikt, spennende og interessant. Profesjonsstudiet i medisin er et heltidsstudium over 6 år.
Ane Berg Lode, PR- og WEB-ansvarlig i Nmf Utland
27. februar 2018
Bilde av Praha
Du kan studere medisin i Praha.

I løpet av disse årene lærer du om hva sykdommer kommer av og hvordan du kan forebygge, diagnostisere og behandle pasienter. Du vil opparbeide deg grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å arbeide som lege i og utenfor sykehus. En lege kan jobbe på alle nivåer i helsetjenesten, også innen forskning, undervisning og administrasjon.

For å kalle deg lege, må du ha autorisasjon, som innvilges av Helsedirektoratet.

Mer enn 30 prosent av norske leger har medisinsk embetseksamen fra et utenlandsk universitet. Å være medisinstudent i utlandet vil gi deg sjansen til å få oppleve en ny kultur og et nytt land, være en del av et mindre og sammensveiset miljø og erfare et nytt helsesystem.

Her er det vanlig å studere medisin i utlandet (tallet i parentes er antall studenter som fikk støtte av lånekassen):

 • Polen (1206)
 • Ungarn (520)
 • Slovakia (468)
 • Danmark (368)
 • Tsjekkia (211)
 • Latvia (144)
 • Kroatia (37)
 • Sverige (27)

 

Andre land

 • Australia
 • Belgia
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Nederland
 • Spania
 • Storbritannia
 • Tyskland
 • USA
 • Østerrike

Opptak til medisinstudiene

Opptakskravene til medisinstudier varierer mellom ulike land og læresteder, både i og utenfor EU/EØS. Ofte må man ha realfag som for eksempel biologi, kjemi og fysikk. Til flere læresteder vil man også måtte ta en opptaksprøve. De fleste nordmenn studerer medisin i EU/EØS. Dette skyldes et likere studieforløp som i Norge og enklere å få autorisasjon ved endt studieforløp.

Autorisasjon 

For å kunne jobbe som lege i Norge trenger man autorisasjon fra Helsedirektoratet. Regelverket kan endre seg, og det er det regelverket som finnes når du er ferdig som vil gjelde, ikke det som gjaldt da du startet på ditt studie. Som student er du ansvarlig for å følge med på regelverk og endringer som skjer underveis.

Utdanning fra land med obligatorisk praktisk tjeneste etter medisinsk eksamen:

(Kilde helsedirektoretet.no)

Har du utdanning fra et av landene under, må du gjennomføre praktisk tjeneste som er nødvendig for å få autorisasjon i utdanningslandet, før du kan søke autorisasjon i Norge. Alternativt kan du frem til 31. desember 2018 få LIS1-lisens for å gjennomføre praktisk tjeneste (tidligere turnus, nå LIS1) i Norge. Se spesialistutdanning for mer informasjon og for å søke ledige LIS1-stillinger.

 • Danmark
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Portugal
 • Storbritannia
 • Sverige

Medisinutdanning i Polen:

Norge og Polen undertegnet i september 2016 en felles erklæring om at norske medisin- og tannlegestudenter i Polen vil få godkjent utdanningen sin i Norge. Les mer om avtalen om «Autorisasjon til leger og tannleger utdannet i Polen» 
For de søkerne som er uteksaminert etter september 2016 benytter Helsedirektoratet seg av et samlesertifikat utstedt av polske helsemyndigheter, disse trenger dermed ikke å fremlegge personlig sertifikat i tillegg til diplom. De søkerne som er uteksaminert før september 2016 må fremlegge et personlig sertifikat utstedt av polske helsemyndigheter i tillegg til diplom (Kilde: regjeringen.no).