Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nmfs arbeid

Vi arbeider for medisinstudenters faglige, økonomiske og sosiale interesser

Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Vi er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter og kjemper daglig for at våre medlemmer skal ha best mulig vilkår under, men også etter- utdannelsen.
Tillitsvalgte i Nmf

Vi vil være, og er, en aktiv part i utviklingen av den medisinske grunnutdanningen og en medvirkende part i saker som omhandler og påvirker medisinfaget. Vi formidler humanitære idealer blant studentene og bidrar til utviklingen av den faglige sammensetningen til fremtidige leger. Vi gjør dette med en rekke tiltak og tilbud, blant annet ved å stimulere til debatt og engasjement i studentfora og å stimulere til god samfunns- og kulturforståelse, samt arbeide med nasjonale og internasjonale helseproblemer.

Vi arbeider med:

  • Kvaliteten på den medisinske grunnutdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge.
  • LIS1-ordningen - blant annet med å sikre en rettferdig konkurranse om LIS1-stilling.
  • Lønn- og arbeidsvilkår for medisinstudenter med og uten midlertidig lisens.
  • Utvekslingsmuligheter for medlemmer til andre land.
  • Lokale, nasjonale og globale helsespørsmål gjennom prosjekter, seminarer og foredrag.
  • MedHum, Nmf sin egen humanitæraksjon som arrangeres hvert andre år.

Lover, regler og organisering

Våre beslutninger er alltid i pakt med medlemmenes meninger og interesser og reguleres til enhver tid av gjeldende vedtekter og måldokument. Disse dokumentene er våre lover og regler.

Her er også foreningens måldokument som inneholder samtlige politiske vedtak gjort av landsmøtet, og er forpliktende for alle ledd av foreningen. Det innebærer at vår politikk reguleres og inneholder samtlige politiske vedtak gjort av landsmøtet, og er forpliktende for alle ledd av foreningen. Det innebærer at vår politikk reguleres og styres ene og alene av måldokumentet. Disse dokumentene vedtas på landsmøtet og det er bare denne forsamlingen som har myndighet til å vedta forandringer i vedtekter og måldokument.

Daglig drift og ansvaret for at dette gjøres i henhold til vedtekter og politisk måldokument er det vårt Nasjonale Styre som er ansvarlige for. Arbeidsprogrammet vårt bestemmer hva vi skal prioritere hvert år og er ment som en konkretisering av måldokument- dette vedtas også på landsmøtet. Hvert år utarbeides et nytt arbeidsprogram som er underlagt og må samsvare til måldokument og vedtak.

Nasjonalt styre består av sju styremedlemmer, hvorav fem representerer hvert sitt lokallag i Nmf.  De to siste medlemmene er Leder og Internasjonalt ansvarlig, som velges på Valgmøtet.

Nytt styre i Nmf

Nmfs nasjonale tillitsvalgte. Nasjonalt styre

Leder
Inger Heimdal
Som leder er jeg Nmfs ansikt utad. Min hovedsak er å jobbe for å øke antall Lis1-stillinger.
Nestleder
Rannei Hosar
Jeg er Inger sin høyre hånd og nestleder, og har ansvar for landsmøtet.
Internasjonalt ansvarlig
Katja Eliassen
Jeg har hovedansvaret for å representere Nmf i den internasjonale medisinstudentforeningen (IFMSA).
Påvirkningsansvarlig (Nasjonal styrerepresentant for Nmf Bergen)
Xenia Cappelen
Jeg har ansvar for politisk arbeid i Nmf, samt opplæring og oppfølging av tillitsvalgte.
Økonomiansvarlig (Nasjonal styrerepresentant Oslo)
Kristine Grini Jacobsen
Nasjonal styrerepresentant Tromsø
Nabila Ali
PR-ansvarlig
Maja Solbakken
Som PR-ansvarlig er jeg opptatt av å vise hva foreningen jobber med, og hvorfor du burde være medlem i Nmf!

Komitéledere

Arbeidslivsansvarlig
Hanna Strømholt Bremnes
Som arbeidslivsansvarlig jobber jeg for å bedre arbeids- og lønnsvilkårene for medisinstudenter og sikrer gode ansettelsesprosesser.
Grunnutdanningsansvarlig
Håvard Ulsaker
Jeg jobber med den medisinske utdanningen i Norge. I 2018 kommer nasjonal delprøve og retningslinjeprosjektet til Kunnskapsdepartementet til å være viktige arbeidsområder.
Nasjonalt klinisk utvekslingsansvarlig for innreisende studenter (NEO-inn)
Åshild Nordbotten
Jeg sørger for organisering av utvekslingsstudentene som kommer til Norge.
Klinisk utvikling utreisende
Benedicte Opshaug
Som nasjonalt klinisk utvekslingsansvarlig for innreisende studenter, er jeg ansvarlig for Nmfs medlemmer som reiser på utveksling via den internasjonale medisinstudentføderasjonen (IFMSA)
Nasjonal forskningsutvekslingsansvarlig
Christel Kristiansen
Jeg har hovedansvaret for at forskningsutvekslingen går som planlagt.
Global helseansvarlig
Hannah S. Granerud
Jeg kommer til ha ansvar for alt som gjelder global helse og folkehelse i Nmf sammen med Global helsekomiteen. Vi kommer bl.a. til å jobbe for bedre studenthelse og for flyktningers rett på helsehjelp
profilbilde
Prosjektansvarlig
Nina Bergren
Internasjonal assistent
Miriam Christ
Som internasjonal assistent hjelper jeg med å forberede og lede den norske delegasjonen på ulike internasjonale møter.

Andre nasjonale tillitsvalgte

Nettredaktør
Mari Virak
Som nettredaktør har jeg fullt ansvar for nettsidene til Nmf på medisinstudent.no, og bistår alle tillitsvalgte med mailrelaterte spørsmål.
profilbilde
Redaktør for Æsculap
Synne Lofstad
Redaktør for Æsculap
Tuva Stranger
Elsker tekst, og å lage magasin med andre mennesker!
Leder, Medisinstudentenes humanitæraksjon 2018
Emma Lengle
Jeg er leder for Norges største studentdrevne humanitære aksjon. I år samarbeider vi med UNICEF, der vi støtter deres Makani-prosjekt. Dette prosjektet har som mål å kunne tilby syriske barn på flukt en stabil hverdag.