Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Lokallag

Utland

Nmf utland jobber med kurs, prosjekter og er tillitsvalgt for studenter i utlandet.
8. JANUAR 2018
Praha fra luften

Lokallagsstyret Nmf Utland

Leder

 • Mikal Thomas Dworak

mikal.dworak@medisinstudent.no

Arbeidslivsansvarlig

 • Frida Kristine Eriksen

frida.eriksen@medisinstudent.no

Nasjonal styrerepresentant 2018

 • Maja Solbakken

maja.solbakken@medisinstudent.no

Økonomiansvarlig

 • Steinar Myrseth Nilsen

steinar.nilsen@medisinstudent.no

Utvekslingsansvarlig

 • Maria Eriksson Steigen

maria.steigen@medisinstudent.no

Kursansvarlig

 • Anders Christoffersen

anders.christoffersen@medisinstudent.no

Fag- og eventansvarlig

 • Maren Baarlid

maren.baarlid@medisinstudent.no

KP-ansvarlig

 • Kris Rodel Fjellmyr

kris.fjellmyr@medisinstudent.no
kp@medisinstudent.no

Global helseansvarlig

 • Katarina Anette Szücs Nordeng

katarina.nordeng@medisinstudent.no

PR-ansvarlig

 • Ane Berg Lode

ane.lode@medisinstudent.no

Nestleder

 • Marte Ullestad Djuvik

marte.djuvik@medisinstudent.no

Varamedlem

 • Frida Kristine Eriksen

Varamedlem

 • Mikal Thomas Dworak