Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Medisinstudiet

Vil du dra på utveksling med Nmf?

1. november åpner søknadsskjema for utveksling med Nmf i perioden mars 2018 til mars 2019. Nmf har tre typer utveksling: forskningsutveksling, klinisk utveksling og preklinisk utveksling.

På forskningsutveksling blir du plassert i en etablert forskningsgruppe i 4 uker hvor du kan lære generelt om forskning og noen prosedyrer. Forskningsutveksling er åpent for alle!

På klinisk utveksling blir du plassert på en sykehusavdeling i 4 uker hvor du følger en lege og opplever hvordan det er å jobbe på en avdeling i andre omstendigheter enn på norske sykehus. Klinisk utveksling er åpent for studenter som er ferdig med 5. semester til sommeren.

På preklinisk utveksling vil du hospitere på en avdeling og følge deres daglige rutiner i to uker. Her er målet at du som preklinisk
student skal få oppleve en klinisk hverdag og hvordan det er å jobbe som lege. Preklinisk utveksling er for alle som ikke har fullført 5. semester.

Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt med dine lokale utvekslingsansvarlige eller sende mail til Trine Lie Morken neoout.nmsa@gmail.com (klinisk) eller Katja Eliassen nore.nmsa@gmail.com(forskning).

Les om hva tidligere studenter har opplevd under sine utvekslingsopphold.