Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

Utlysning fagstipend Norsk trygdemedisinsk forening - 2019

Til medlemmer av Norsk trygdemedisinske forening
8. april 2019
  • Styret i NTMF har vedtatt å lyse ut fagstipend på inntil Kr 30.000,- med søknadsfrist 1. juni 2019
  • Styret viser til statuttene for Trygdemedisinsk fagutviklingsfond på hjemmesiden og inviterer medlemmer i NTMF til å sende inn søknader om prosjektstøtte:

§3 Tilskudd kan ytes til medlemmer av Norsk trygdemedisinsk forening, som arbeider for trygdemedisinsk kvalitets- og fagutvikling, nasjonalt og internasjonalt

§4 Det kan ytes tilskudd til:

–      Prosjektarbeid

–      Studiereiser

–      Utdanning

–      Andre tiltak innenfor fondets formål

  • Begrunnet søknad sendes styret NTMF v/Nils Fleten Nils.Fleten@uit.no innen 1. juni 2019.
  • Fagutvalget vurderer og innstiller søknadene til Styret.