Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

EUMASS kongress er 17. – 19. September i 2020 i Basel i Sveits

Tema for kongressen er ”Science and practice in the field of insurance medicine – present and future challenges in the European and Swiss context”. Frist for innsending av abstract er 1. desember 2019.
14. oktober 2019

Foreningen vil igjen søke Dnlf om forhåndsgodkjenning av kongressen for spesialister innen arbeidsmedisin, samfunnsmedisin og allmennmedisin.