Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

Neste EUMASS kongress er 17. – 19. September i 2020 i Basel i Sveits

Tema for kongressen er ”Science and practice in the field of insurance medicine – present and future challenges in the European and Swiss context”.
5. april 2019

Foreningen vil igjen søke Dnlf om forhåndsgodkjenning av kongressen for spesialister innen arbeidsmedisin, samfunnsmedisin og allmennmedisin.