Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

Fagstipend

Årets fagstipend på Kr 30 000 ble i styremøte 13.juni tildelt Guri Aarseth for frikjøp knyttet til ferdigstillelse av ph.d. med tittel «Legeproduserte tekster. En undersøkelse av språket i Legeerklæringer ved arbeidsuførhet»
31. august 2018

Begrunnelse: Aarseths avhandling omhandler et svært sentralt tema i trygdemedisin. Resultater fra arbeidet imøteses presentert på foreningens årskurs i mars 2019.  

 

Styret ønsker fremover å bidra til å distribuere relevante avhandlinger fra medlemmene i foreningen. I den grad disse er tilgjengelig elektronisk, vurderes dette som den mest hensiktsmessige formidlingsmåten.

Dag Brekke sin avhandling " Evaluations of the project «Rapid Return to Work». A controlled cohort study and three-year follow-up for persons with musculoskeletal and minor mental disorders".