Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk trygdemedisinsk forening

Fagstoff

Rapid Return to Work.

Dag Brekke er spesialist i samfunnsmedisin, allmennmedisin og arbeidsmedisin. Han er tidligere distriktslege, kommunelege, rådgivende overlege i NAV og overlege ved Sunnaas Sykehus. Han disputerte 18.12.17 med avhandlingen «Evaluations of the project «Rapid Return to Work». A controlled cohort study and three-year follow up for persons with musculoskeletal and minor mental disorders.
27. august 2018