Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk trygdemedisinsk forening

Fagstoff

Doktorgrad: The language of work disability. A study of medical certificates written by Norwegian general practitioners

Guri Aarseth har vært fastlege i Larvik siden 1988 og er spesialist i allmennmedisin. Hun har også tatt studier i litteratur og lingvistikk. Hun disputerte 6. juni 2019 med avhandlingen «The language of work disability. A study of medical certificates written by Norwegian general practitioners.»