Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk trygdemedisinsk forening

Spesialforeningen for trygdemedisin

Dette er spesialforeningen for deg som jobber med, eller er interessert i trygdemedisin. Trygdemedisin er en disiplin innen det medisinske fagfeltet samfunnsmedisin.

Illustrasjonsbilde - Foto Thomas Barstad Eckhoff