Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk selskap for trombose og hemostase

Om oss

Fakta om foreningen

Norsk Selskap for Trombose og Hemostase (NSTH) er en tverrfaglig spesialforening av Den Norske Legeforeningen. NSTHs formål er å bidra til kompetanseøkning om hemostase og tromboseproblematikk på alle nivåer innenfor det norske helsevesenet og å fremme klinisk arbeid, forskning og undervisning innen fagfeltet og bidra til tverrfaglig samarbeid.

NSTH publiserte i november 2013 de første evidensbaserte norske retningslinjene for antitrombotisk behandling (se www.nsth.no) og arbeidet med oppdatering pågår og vil bli publisert i 2016. I september 2014 arrangerte NSTH sitt 1. nasjonale møte om antitrombotisk behandling med nærmere 200 deltakere. NSTH arrangerte sitt 2. nasjonale møte om antitrombotisk behandling den 13. - 14. oktober 2016