Norsk Hodepineselskap

Spesialforening i Legeforeningen

Aktuelle saker

Invitasjon til åpent kveldsmøte i Norsk Hodepineselskap

20. februar 2019
Hodepine som folkehelseproblem

Norsk Hodepineselskap utlyser forskningsmidler til hodepine

02. oktober 2018
Norsk Hodepineselskap er en spesialforening for leger og andre helsearbeidere med spesiell interesse for hodepine. Selskapets formål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. I 2018 vil vi dele ut 50.000,- kroner til forskningsprosjekter. Pengene kan ikke brukes til reiser på kongress eller publikasjonsgebyrer.

Generalforsamling

01. mars 2018
Neste årsmøte blir mandag 12. mars 2018, under Nevrodagene. Vi tar sikte på å presentere foredrag om de nye monoklonale antistoffer mot CGRP/CGRP-reseptor og om refraktær hodepine. Foredragsholdere fra Dansk Hovedpinecenter, Glostrup.