Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for smertemedisin

Fag

Disputaser innen smertefeltet

Følgende disputaser har blitt gjennomført innen smertefeltet.

Informasjon om disputaser