Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Aktuelt

ÅRSMØTE 2019

Styret i Norsk Forening for Palliativ Medisin har den glede å ønske
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I NFPM 2019
Tid: Torsdag 21. november 2019 kl 17:35- 18:30
Sted: Scandic Ishavshotel: rom Nord Norge, Tromsø (ett av kongresshotellene til Onkologisk Forum, nøyaktig)
Saksliste...
26. oktober 2019
Styret NFPM 2018-20

Velkommen til Årsmøte 2019!

Saksliste:

1) Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer som kan skrive under møteprotokoll

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden

3) Årsberetning fra styret

4) Regnskap 2018 og budsjett 2020

5) Medlemskontingent 2020

6) Forslag til vedtektsendringer

7) Muligheter for opprettelse av et norsk spesialistkurs for leger i palliativ medisin

8) Etablering av en permanent godkjenningsordning for leger med formell utdannelse i palliativ medisin

 

Anne-Tove Brenne

Leder, NFPM