Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for intervensjonsradiologi

2014

Case of the month oktober 2014

Thoracoabdominale stentgraft v/Asbjørn Ødegård, St. Olavs Hospital, Trondheim.
29. september 2014