Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for intervensjonsradiologi

Velkommen til vårt nettsted

Vi er en spesialforening under Den norske legeforening som har følgende formål:

  • å fremme interessen for intervensjonsradiologi
  • å fremme utvikling og forskning innen intervensjonsradiologi
  • å stimulere til samarbeid og faglig utveksling mellom norske radiologiske avdelinger som beskjeftiger seg med intervensjonsradiologi
Intervensjonsradiolog i aksjon. Bildet beskriver arbeidshverdagen.