Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Aktuelt

SFAIMs årlige vårkongress

Vårmøtet arrangeres 25.-26.april. Arrangør er The Swedish Society of Exercise and Sports Medicine (SFAIM).
13. januar 2019