Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Aktuelt

SFAIMs årlige vårkongress

13. januar 2019
Vårmøtet arrangeres 25.-26.april. Arrangør er The Swedish Society of Exercise and Sports Medicine (SFAIM).

Årsberetning Exercise is Medicine Norge

13. januar 2019

Kurs i regi EIM Norge

09. januar 2019
Kurs i regi Exercise is Medicine Norge, med tellende kurstimer hos Den Norske Legeforening for flere spesialiteter.

Idrettsmedisinsk etikkutvalg

29. desember 2018
Idrettsstyret har nedsatt idrettsmedisinsk etikkutvalg. For mer informasjon, se Norges Idrettsforbund sine sider.

Årsberetning for 2018

14. desember 2018

Referat fra årsmøte 2018

07. november 2018

Idrettsmedisinsk høstkongress 2020

09. juni 2018
NIMF og FIFA ønsker et bredt engasjement for idrettsmedisin. Vi vil med dette invitere og oppfordre de tallrike idrettsfaglige miljøene i Norge til å søke om å få arrangere Idrettsmedisinsk Høstkongress 2020.

Vinner av NIMs kasuistikkpris 2017

05. november 2017
Vi gratulerer Svein Kristiansen som vinner av NIMs kasuistikkpris 2017!