Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Medlemsbladet

Norsk idrettsmedisin er medlemsblad for Faggruppen for idrettsfysioterapi og Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet. Tidsskriftet skal belyse tverrfaglige idrettsmedisinske forhold rettet mot toppidrett, mosjonsidrett og fysisk aktivitet.
Forsida til Norsk Idrettsmedisin nummer 3. 2018

Tidsskriftet produseres fire ganger i året og sendes ut elektronisk til medlemmer av de nevnte foreningene samt andre interesserte abonnenter.

Utgaver år for år:

Passord på låste utgaver: fibula