Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Om oss

Foreningens formål

Vi skal være en premissleverandør i fagfeltet alders- og sykehjemsmedisin og fremme fagfeltet i Dnlf og i samfunnet for øvrig.
  1. Bidra til kvalitetsutvikling, kompetanseheving, forskning og undervisning.
  2. Fremme rekruttering innenfor fagfeltet
  3. Bidra til tverrfaglig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt
  4. Delta i arbeidsgrupper og høringsuttalelser i fagfeltet
  5. Arbeide for at sykehjemstjenesten skal meritere som sideutdanning i relevante spesialiteter