Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Nyheter

Tidsskriftet intervjuet Stephan Ore

Intervjuet i Tidsskriftet nr 12 2017 var av sykehjemslegen Stephan Ore. Verdt å lese!
2. august 2017