Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Nyheter

Nfas lanserer kompetansekrav for sykehjemsleger

Årsmøtet i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin ble holdt 8 mars i forbindelse med Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin. Hovedsaken for årsmøtet var kompetanse i sykehjem. Årsmøtet vedtok at Nfas skal jobbe for å få på plass kompetansekrav for sykehjemsleger.
13. april 2016

Nfas opprettet i 2015 en arbeidsgruppe som har jobbet med å formulere kompetansekrav til sykehjemsleger. I årsmøtet la styret fram resultatet av dette arbeidet. Det foreslås at sykehjemsleger skal ha rett og plikt til å gjennomføre spesialisering. Det skal også være rett og plikt til å gjennomføre kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin samt kontinuerlig faglig utvikling gjennom deltakelse på kurs og smågruppevirksomhet. Som arbeidsgiver må kommunene legge til rette for dette. Nfas har utarbeidet et forslag til stillingsbeskrivelse og kompetansemodell for sykehjemsleger som ble vedtatt i årsmøtet. Se saksdokumentene her.