Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Nyheter

Krav til spesialisering i kommunale stillinger

Fra 1.3.2017 vil det være krav om at alle leger som er ansatt i sykehjem skal være spesialster eller under spesialisering.
24. februar 2017