Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Medisinsk forening for nevrohabilitering

Aktuelle saker

Nyopprettet legestilling HaVo St. Olav

24. oktober 2019
Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olav har p.t en psykiater og en nevrolog. De søker nå etter nevrolog, spes. i fys. medisin, evt. erfaren spesialist i allmennmedisin, annonse ligger på Webcruiter.