Eldre legers forening

Møter og aktiviteter

Vårmøte 2020

Møtet finner sted 5.-7. juni i Ålesund. Mer informasjon kommer senere.
16. august 2019