Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Eldre legers forening

Møter og aktiviteter

Vårmøte 2020

Møtet finner sted 5.-7. juni i Ålesund. Mer informasjon kommer senere.
16. august 2019