Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Eldre legers forening

Årsmøtereferater

Referat fra årsmøte 02.06.2018

Kl. 08.30 – 09.00. (Møte avsluttet kl. 08.50). Sted: Scandic Nidelven, Trondheim.
29. juni 2018

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder
 3. Behandle styrets årsberetning
 4. Behandle og godkjenne revidert regnskap for 2017
 5. Vedta budsjett og medlemskontingent for 2019
 6. Forslag til vedtektsendringer
 7. Eventuelt

Gjennomgang:

 1. Godkjent
 2. Møteleder: Bernt Einar Østensen
 3. Godkjent
 4. Godkjent (spesifisert budsjettoppsett neste år)
 5. Godkjent
 6. Godkjent
 7. Eventuelt: Suppleringsvalg til valgkomiteen:

Opprinnelig valgkomite:
Anne Larsen, Ingunn Salvesen og Hans Asbjørn Holm

Magne Aandahl har takket ja til å erstatte Hans Asbjørn Holm.

Torbjørn Pihl har takket ja til å erstatte Ingunn Salvesen.

Referent: Kristin Alfhei

02/06/2018