Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Vestfold legeforening

Lokalforening

Årsmøter

Årsmøte VLF 2014

Årsmøtet avholdt 17.sep 2014 i Tønsberg.
For referat se vedlegg
14. oktober 2014