Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Vestfold legeforening

Lokalforening

Om oss

Støttekollegaordningen i Vestfold

Støttekollegaens oppgave er å være en god samtalepartner - i en periode med påkjenninger, være seg privat eller profesjonelt - å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Tilbudet er å forstå som en utstrakt hånd, fra kollega til kollega.
Logo - støttekollegaordningen