Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Vestfold legeforening

Lokalforening

2018

Medlemsmøte for Buskerud og Vestfold, 6. februar 2018

Velkommen til felles medlemsmøte i Drammen for legeforeningene i Vestfold og Buskerud
Tema: Fastlegeordningen. Utfordringer og løsninger?Tid: Tirsdag 6. februar 2018 kl 18.00Sted: Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø torg 7 , 3044 Drammen (like ved jernbanestasjonen)
18. januar 2018
computer-1149148_640
Illustrasjonsbilde legekontor

Innlegg ved:
- Tom Ole Øren, leder for allmennlegeforeningen (AF) og Aadel Heilemann, seksjonssjef/advokat fra legeforeningen.
- Ole Henrik Bjørkholt, 1. landsråd AF Buskerud
- Gerd-Synne Eidnes, 1. landsråd AF Vestfold

Det innkalles til fellesmøtet etter initiativ fra Allmennlegeforeningen. Fastlegene har opplevd stort press med økende arbeidsmengde de siste årene. Situasjonen har ført til svikt i rekruttering og problemer med å få besatt ledige fastlegestillinger.
Allmennlegeforeningen og legeforeningen drar i disse dager rundt i landet for å få gode innspill som kan være med på å styrke og fornye fastlegeordningen.
Diskusjon.
Enkel bevertning.

Meld deg på ved å sende epost til: vestfoldlegeforening@gmail.com . Angi om du arbeider i Vestfold eller Buskerud.

Velkommen!

 Hilsen styrene i Buskerud og Vestfold legeforening.