Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Vestfold legeforening

Lokalforening

2018

Medlemsmøte avholdt 13. mars 2018

Det ble av holdt medlemsmøte i Vestfold Legeforening 13. mars på Park Hotell i Sandefjord.
14. mars 2018

Fylkeslegen i Vestfold, Henning Mørland, holdt en presentasjon om hva som skal til for å miste "legelappen". 

 

Det ble informert om saksgang i tilsynssaker, og det ble gitt eksempler på hva slags adferd som vil medføre reaksjoner. På landsbasis er det nokså få saker som medfører tap av autorisasjon. 

 

Det var ca 30 deltakere på møtet. Det ble servert to-retters middag i restauranten etter møtet.