Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Vestfold legeforening

Lokalforening

2017

Årsmøte VLF 2017 23.august

Quality Hotel Oseberg, Tønsberg. Onsdag 23/08 kl 1900
OBS! AF, PSL, Namf og LSA har årsmøte med valg kl 18.30.
10. juli 2017
qualitytbg.JPEG

Alle medlemmer er velkommen til årsmøte.

Det serveres  middagsbuffet etter møtet.

 Påmelding: vestfoldlegeforening@gmail.com

 Program:

 Årsmøte
-velkommen ved leder Trond Hugo Haukebøe
-årsmelding
-regnskap
-budsjett
-valg

Etter det formelle årsmøtet vil leder for Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren og leder i YLF og visepresident i Legeforeningen Christer Mjåset holde innlegg:

Christer MjåsetTom Ole Øren

  • Fastlegeordningen står foran store utfordringer med rekruttering og flere har spådd at den kan gå til grunne innen noen år.
  • Status om videre tiltak på sykehusene.
  • Hvordan kan primærhelsetjenesten og sykehusene samarbeide bedre.

 Det settes av tid til diskusjon etter innleggene.