Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Seminar

Helsepolitisk seminar 2014

Helsepolitisk seminar ble arrangert på Scandic Hell, 28. november 2014. Presentasjoner kan lastes ned her.
19. desember 2014