Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Høringer

Utviklingsplan for Møre og Romsdal

Den norske legeforenings Regionutvalg Midt-Norge har i møte 19. oktober drøftet forholdene rundt utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal. Denne plan er også drøftet i Møre og Romsdal legeforening og dette foreningsledd i Legeforeningen har avgitt høringsuttalelse.
Regionutvalg Midt-Norge støtter og stiller seg bak høringsuttalelsen avgitt fra Møre og Romsdal legeforening.
9. november 2012