Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Høringer

Prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering

Last ned høringsuttalelsen (PDF).
16. juni 2016