Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Eldre styremøter

Styremøte, 30. november 2016

Dato: Onsdag 30. november 2016 kl. 19:00–22:00Sted: Institutt for samfunnsmedisin, Håkon Jarls gate 11
24. november 2016

Agenda

108/2016 Fra foreningene, inkl. presentasjon av Ylf (Torkild)

109/2016 Helsepolitiske saker

  • Ansattes innflytelse
  • Ortogeriatri
  • Slagpasienter

110/2016 Samhandlingskonferanse

111/2016 Medieutspill med Elevorganisasjonen

Vedlegg:

112/2016 Medlemsmøte 6. desember

Husk påmelding

113/2016 Vårmøte 29. mars

114/2016 Årsmøte/sommerfest

115/2016 Arrangement av STLF (møter etc.)

116/2016 Søknader

Vedlegg:

117/2016 Høringer

Vedlegg:

118/2016 Innovasjonskonferansen

119/2016 STLFs nettside. Mediestrategi?

120/2016 Eventuelt