Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Eldre styremøter

Styremøte, 25. oktober 2016

Dato: Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 19:00–22:00Sted: Institutt for samfunnsmedisin, Håkon Jarls gate 11
18. oktober 2016

Agenda

95/2016 Fra foreningene

96/2016 Presentasjon av Of (Kurt)

97/2016 Helsepolitiske saker

  • Streik
  • Statsbudsjettet

Vedlegg:

98/2016 Forskning (Kurt)

99/2016 Oppsummering av Hurtigrutekonferansen (Kenneth)

100/2016 Samhandlingskonferanse

  • Vurdering av behov og samarbeidspartnere

101/2016 Medlemsmøte 8. november

  • Flyttes til nytt sted senere i november, da BrukBar/Blæst har gått konkurs

102/2016 Vårmøte 29. mars

  • Erlend Hem har sagt ja til å flytte sitt foredrag til vårmøtet
  • Lokale

103/2016 Årsmøte/sommerfest

  • Komité: Bjørn, Helge, Rannei, Torkild og Lindy

104/2016 Vurdere møtesteder for leger i Sør-Trøndelag

105/2016 Søknader

Vedlegg:

106/2016 Høringer

Vedlegg:

107/2016 Eventuelt