Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Eldre styremøter

Styremøte, 19. mai 2016

Dato: Torsdag 19. mai 2016 kl. 18:30–22:00Sted: Institutt for samfunnsmedisin, Håkon Jarls gate 11 (5. etasje)
12. mai 2016

Agenda

46/2016 Fra foreningene

47/2016 Helsepolitiske saker

 • Kort orientering om integrasjonsprosessen St. Olav og NTNU
 • Bruk av narkotika er et helseproblem (FN)

48/2016 Landsstyremøtet

 • Saker som er aktuelle til debatt

49/2016 Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen

 • Kandidater og begrunnelse

50/2016 Hurtigrutekonferansen 2016

 • En orientering om status
 • Påmelding

51/2016 Årsmøtet

 • Valgkomité. Forslag: Tone Dorthe Sletten (leder), Solveig Klæbo Reitan, Trond Viset
 • Forklaring på regnskap

Vedlegg:

52/2016 Medlemsmøte høst 2016

 • Tema og innledere
 • BrukBar/Blæst er reservert

53/2016 Status arbeidsområder

 • Sykehjemsmedisin
 • Skolehelse
 • Samhandling
 • Trengs revidering?

54/2016 Forskning

 • Orientering om forslag v/Kurt

55/2016 Sosialt arrangement høst 2016

 • Dato og tema

56/2016 Søknader

Vedlegg:

57/2016 Høringer

Vedlegg:

58/2015 Hva skal kommuniseres fra sakene i dagens møte?

59/2015 Eventuelt