Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Eldre styremøter

Arbeidsmøte, 30. september 2016

Dato: Fredag 30. september kl. 13:00–19:00Sted: Scandic Bakklandet
26. september 2016

Møtet starter med lunsj kl. 13. Etter møtet kl. 19 spiser vi middag.

Agenda

81/2016 Fra foreningene

82/2016 Hurtigrutekonferansen

83/2016 Medlemsmøter

  • Medlemsmøtet 8. november
  • Medlemsmøter generelt

84/2016 Årsmøtet

  • Gjøre mer ut av arrangementet?

85/2016 Sosiale arrangement

86/2016 Forskning, ideer (ved Kurt)

87/2016 Media/sosiale medier (ved Kenneth)

88/2016 Oppfølging av (nye) medlemmer

89/2016 Handlingsprogram

  • Hvordan legge føringer, ikke bare lese høringer
  • Evaluering av styrearbeidet
  • Forventninger til styrearbeidet. Er det ting vi bør gjøre annerledes (Bjørn)
  • Hva vil vi ha utrettet gjennom styrearbeidet?

90/2016 Arbeidsgrupper

  • Hva ønsker vi å oppnå?

91/2016 Politikk

  • Hvordan kan vi være pådrivere?

92/2016 Søknader

Vedlegg:

  • 2016.92.1: Søknad om økonomisk støtte til Signifikants høstseminar 2016

93/2016 Høringer

Vedlegg:

94/2016 Eventuelt