Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Styremøte i STLF 29. januar 2019

Sted: Schultz gate 2-4
22. januar 2019

Agenda:

1/2019: Godkjenning av møteinnkalling og agenda

2/2019: Godkjenning av referat           

3/2019: Aktuelle saker fra foreningene

4/2019: Oppsummering av lederseminar for legeforeningen

5/2019: Landsstyremøte 2019: Innspill til endring av lovforslag til landsstyremøtet

6/2019: Valg 2019

7/2019: Helseplattformen
Orientering
                  

8/2019: Orientering etter møte med samhandlingsdirektør vedrørende legeforeningens samarbeidsutvalg

9/2019: Medlemsmøte vår/høst 2019?

10/2019: Samhandlingskonferanse 5. april 2019

11/2019: Årsmøte og dato. Tema.

12/2019: Sommerfest

13/2019: Forskning – status for plan

14/2019: ASU – orientering

15/2019: Kurs – plan for 2019 og oppsummering av 2018

16/2019: Høringer

Intern høring – Rapport fra Legeforeningens ressursgruppe for psykiatri og rus. Frist 10.02. Ansvarlige: Alle
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/intern-hoering-rapport-fra-legeforeningens-ressursgruppe-for-psykiatri-og-rus/hoeringsgrunnlag/

Landsstyresak – Valg av representanter til SOP-styret. Frist 01.03. Ansvarlige: Alle
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/landsstyresak-valg-av-representanter-til-sop-styret/hoeringsgrunnlag/

Forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m. Frist 13.03. Ansvarlige: Alle
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endringer-i-straffeloven-mv.-avvergingsplikt-tvangsekteskap-skyting-mot-politiet-m.m/hoeringsgrunnlag/

Intern høring – Landsstyresak – Fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2021. Frist 22.03. Ansvarlige: Alle
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/intern-hoering-landsstyresak-fastsettelse-av-lokal-arrangor-for-landsstyremote-2021/hoeringsgrunnlag/

Landsstyresak – Valg av nytt sentralstyre – Forslag til kandidater. Frist 01.05. Ansvarlige: Alle
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/landsstyresak-valg-av-nytt-sentralstyre-forslag-til-kandidater/hoeringsgrunnlag/

17/2019: Møteplan for 2019

18/2019: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?

19/2019:  Eventuelt