Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Styremøte i STLF 26. februar 2019

Sted: Schultz gate 2-4
19. februar 2019

Agenda: 

20/2019: Godkjenning av møteinnkalling og agenda

21/2019: Godkjenning av referat         

22/2019: Aktuelle saker fra foreningene

23/2019: Festscript -orientering om progresjon

24/2019: Helseplattformen v/Johanna Westin

25/2019: Hurtigrutekonferansen 2019

26/2019:  Medlemsmøte vintercafé 17. mars - orientering                                              

27/2019: Samhandlingskonferanse 5. april - orientering

28/2019: Årsmøte 2. mai samt tillitsvalgpris/honnørkomité

29/2019: Forskning – status for plan

30/2019: ASU – orientering ved Torkild Skaar 

31/2019: Kurs – plan for 2019 og oppsummering 2018 av Torstein Sakshaug

32/2019: Møteplan for 2019

33/2019: Medlemsmøte om pensjon?
Se oppslag i media om Mette Moen. Presentere TMS i et slikt møte? Samarbeid e med NSF?

 34/2019: Medlemsmøte for studenter, LIS1-2 om CV-skriving, arbeidskontrakt og lønn?

35/2019: Høringer

Fra forrige styremøte:
Landsstyresak – Valg av representanter til SOP-styret. Frist 01.03. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/landsstyresak-valg-av-representanter-til-sop-styret/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Hver enkelt forening hører med sine og kommer med tilbakemelding til organisasjonssekretær innen 25. februar 2019.

Forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m. Frist 13.03.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endringer-i-straffeloven-mv.-avvergingsplikt-tvangsekteskap-skyting-mot-politiet-m.m/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Johanna Westin og Nina Therese Hagen leser på denne høringen og saken utsettes til neste styremøte.

Nye høringer:

NOU 2018:14: IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. NB! Frist 21.02. Ansvarlige: Marit Seim Ekeland og Johanna Westin https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nou-2018-14-ikt-sikkerhet-i-alle-ledd-og-utkast-til-lov-som-gjennomforer-nis-direktivet-i-norsk-rett/hoeringsgrunnlag/

Kravspesifikasjon for bruk av kjernejournal – API «Kritisk informasjon»
NB! Frist 24.02. Ansvarlige: Johanna Westin og Anders Prestmo
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/kravspesifikasjon-for-bruk-av-kjernejournal-api-kritisk-informasjon/hoeringsgrunnlag/
 

Utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater.
NB! Frist 20.02. Ansvarlige: Kari Risnes og Signe Lohmann-Lafrenz
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/utredning-av-insentiver-for-kommersialisering-av-forskningsresultater/hoeringsgrunnlag/

Intern høring – Utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023.
Frist 18.03. Ansvarlige: Torkild Skaar og Eli Øvstedal
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/intern-hoering-utkast-til-prinsipp-og-arbeidsprogram-2019-2023/hoeringsgrunnlag/

Høring pakkeforløp hjerneslag – fase 2. Frist 05.04.
Ansvarlige: Helge Hatlevoll og Guro-Marte Gulstad Mpote
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-pakkeforlop-hjerneslag-fase-2/hoeringsgrunnlag/

NOU 2019:3: Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Frist20.02. Ansvarlige: Mathilde Hernholm og Helge Hatlevoll
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nou-2019-3-nye-sjanser-bedre-laring.-kjonnsforskjeller-i-skoleprestasjoner-og-utdanningslop/hoeringsgrunnlag/

36/2019: Søknader
Søknad fra Nmf om økonomisk støtte til utvekslingsarbeid i Nmf. Vedlegg 2019.37.1

37/2019: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?