Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Styremøte i STLF 12. juni 2019

Sted: Schultz gate 2-4
9. september 2019

Agenda:

61/2019: Godkjenning av møteinnkalling og agenda

62/2019: Godkjenning av referat

Orienteringssaker:

63/2019: Oppsummering av årsmøtet 2. mai

64/2019: Hurtigrutekonferansen 2.-4. september i Alta

65/2019: Helsepolitisk seminar 6. desember på Stjørdal

66/2019: Kurssamarbeid

67/2019: Workshop/samarbeid med Dataforeningen

Beslutningssaker:                               

68/2019: Forskningskurs, videre drift, undersøkelser?

69/2019: Møte for medlemmer/sosialkomité?
Møte om pensjon i september, helsepolitisk debattmøte før kommunevalg i august? Møte om pasientskader (invitere UKOM)

70/2019: Søknader
Søknad fra MSO, vedlegg 2019.70.1
Søknad fra Nmf, utveksling, vedlegg 2019.70.2 

71/2019: Oppsummering fra landsstyremøte

72/2019: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?