Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2018

Styremøte i STLF 7.mai 2018

Sted: Institutt for samfunnsmedisin, Håkon Jarls gate 11.
10. oktober 2018

Agenda:

47/2018Godkjenning av møteinnkalling og agenda.

48/2018: Godkjenning av referat.

49/2018: Saker fra foreningene.

50/2018: Helsepolitiske saker.
Fastleger og andre leger som «jukser» med takstene.
https://www.nrk.no/nyheter/leger-anklaget-for-juks-1.14033239

51/2018: Medlemsmøter til høsten, plan og forslag.

52/2018: Kurs.

-       Forespørsel om samarbeid fra private aktører.
-       Hurtigrutekonferansen status.
-       Samhandlingskonferansen vår 2019. Orientering om komitéens arbeid.

53/2018: Årsmøte.

54/2018: Landsstyresaker.

55/2018: GDPR. 
Orientering ved Bente Grønnesby, oppfølging fra sist møte.

56/2018: Historie/festskrift om Sør-Trøndelag legeforening.
Progresjon. Orientering.

57/2018: Pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid og æresmedlemmer.
Komitéen orienterer.

58/2018: Høringer.

Pakkeforløp gravide og rusmidler. Frist: 7. mai 2018. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/pakkeforlop-gravide-og-rusmidler/hoeringsgrunnlag/ 
Ansvarlige: Guro-Marte Gulstad Mpote og Signe Lohmann-Lafrenz.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for nevroendokrine svulster Frist: 11. mai 2018.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-nevroendokrine-svulster/hoeringsgrunnlag/ 
Ansvarlige: Torkild Skaar og Eli Øvstedal.

Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv. Frist: 11. mai 2018.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endring-i-ekomregelverket-om-nodnummer-5-sifrede-nummer-mv/hoeringsgrunnlag/ 
Ansvarlige: Kristina Albertsen og Anders Prestmo.

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Frist: 24. mai 2018. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forskrift-om-spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning-for-leger-og-tannleger-spesialistforskriften/hoeringsgrunnlag/ 
Ansvarlige: Marit Seim Ekeland og Kari Risnes.

Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger. Frist: 1. juni 2018. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-nasjonale-retningslinjer-for-helse-og-sosialfagutdanninger/hoeringsgrunnlag/ 
Ansvarlige: Helge Hatlevoll og Lindy Jarosch-von Schweder.

59/2018: Søknader.

60/2018: Saker til eventuelt.

61/2018: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?