Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2018

Styremøte i STLF 10. desember 2018

Sted: Schultz gate 2-4.
10. januar 2019

Agenda:
119/2018: Godkjenning av møteinnkalling og agenda.

120/2018: Godkjenning av referat.

121/2018: Aktuelle saker fra foreningene.

122/2018: Helseplattformen.
Ved Johanna Westin, representant for allmennlegene i Sør-Trøndelag legeforening.

123/2018: Helsepolitiske saker.

124/2018: Medlemsmøter.
Oppsummering førjulscafé 6. desember.

125/2018: Saker fra RU og oppsummering av helsepolitisk seminar.

126/2018: Samhandlingskonferanse 5. april 2019.

127/2018: Årsmøte og sommerfest 2019.

128/2018: ASU - orientering.

129/2018: Høringer.
Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre. Frist 22.01. Ansvarlige: Marit Seim Ekeland og Johanna Westin. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/utkast-til-forskrift-om-medisinske-kvalitetsregistre/hoeringsgrunnlag/

Landsstyremøtet 2019 – Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m. Frist 11.01. Ansvarlige: Eli Øvstedal og Torkild Skaar. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/landsstyremotet-2019-planlegging-av-helsepolitisk-debatt-aktuelle-saker-m.m/hoeringsgrunnlag/

Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk
psykologi og fysioterapeuter, og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse
og behandling hos lege. Frist 16.12. Ansvarlige: Anders Prestmo, Signe Lohmann-Lafrenz
og Helge Hatlevoll.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endringer-i-forskrift-om-retttil-
trygderefusjon-for-leger-spesialister-i-klinisk-psykologi-og-fysioterapeuter-og-i-forskriftom-
stonad-til-dekning-av-utgifter-til-undersokelse-og-behandling-hos-lege/hoeringsgrunnlag/


130/2018: Møteplan for 2019.

131/2018: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?

132/2018: Eventuelt.