Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2018

Styremøte i STLF 1. oktober 2018

Sted: Schultz gate 2-4, Trondheim.
10. oktober 2018

Agenda:

90/2018: Godkjenning av møteinnkalling og agenda.

91/2018: Godkjenning av referat.

92/2018: Aktuelle saker fra foreningen.

93/2018: Helseplattformen, orientering om status.

94/2018: Kurs og budsjettgjennomgang.

95/2018: Hurtigrutekonferansen, orientering om status.

96/2018: Helsepolitisk seminar.
Orientering om status.

97/2018: Arrangement for medlemmer.
Høstcafé og førjulscafé.

98/2018: Samarbeid med andre foreninger.
Status samarbeid med NorHit/Dataforeningen.

99/2018: Samhandlingskonferanse.
Status/progresjon.

100/2018: Høringer.
Regional Utviklingsplan. Frist 15.10. Foreslår at alle leser kapittel 5 og kommer med innspill til møtet. https://helse-midt.no/nyheter/2018/regional-utviklingsplan-pa-horing

101/2018: Søknader. 
Søknad fra MSO. Vedlegg 2018.101.1.

102/2018: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?

103/2018: Eventuelt.