Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2018

Arbeidsmøte i STLF 14. september 2018

Sted: Scandic Bakklandet, møterom Chambre.
10. oktober 2018

Agenda:

72/2018Godkjenning av møteinnkalling og agenda.

73/2018: Godkjenning av referat.  

74/2018: Aktuelle saker fra foreningen.
Hver forening får 5-10 min. til å presentere aktuelle saker fra sin forening.

75/2018: Helseplattformen.
Informasjon ved nestleder Johanna Westin som sitter i utvalget på vegne av Sør-Trøndelag legeforening.

76/2018: Kurskomitéen. 
Informasjon om kurskomitéens program (gjennomførte og planlagte kurs i egen regi og arrangert av andre) ved kurskomitéens leder Torstein Sakshaug.
Gjennomgang av kurskomitéens budsjett.

77/2018: Hurtigrutekonferansen 16.-18. oktober 2018. 
Informasjon om status for påmelding og program ved organisasjonssekretær Bente Grønnesby.

78/2018: Helsepolitisk seminar 3. desember i regi av regionutvalget (RU).
https://legeforeningen.no/lokal/sor-trondelag/Regionutvalget/
Informasjon om program. Hold av datoen. Reklamere i egne rekker.

79/2018: Arrangement for medlemmer. 
Høstcafé 4.10: Gjennomgang av program og budsjett om høsttreff 4. oktober. Tema «jakten på skjønnheten». 
Førjulscafé 6.12: Planlegging av program, fordeling av oppgaver. 
Forskningskurs: forkurs til elementær forskningsmetodikk. Orientering om status og videre plan. 
Tillitsvalgskurs for leger i Sør-Trøndelag: Halv/heldagskurs for lokale leger? Til diskusjon.

80/2018: Samarbeid med dataforeningen.
Presentasjon av planer.

81/2018: Administrativt samarbeidsutvalg (ASU).
Orientering om ASU.
Ketil Espenes og Roar Dyrkorn (vara) har gjort en betydelig innsats i lang tid i ASU for å bedre samarbeid og samhandling mellom sykehus og primærhelsetjenesten. De trenger nye arvtakere. De representerer Akademikerne i dette arbeidet og ny representant velges derfor av Akademikernes samarbeidsutvalg. Konserntillitsvalgt for Akademikerne kommer tilbake med navn på nye representanter.
Link: https://ekstranett.helse-midt.no/stolav/samarbeidsutvalg/default.aspx

82/2018: Samhandlingskonferanse vinter/vår 2019. 
Diskutere innhold, bestemme dato og sted, samt samarbeidende partnere.

83/2018: Media og kommunikasjonsstrategi.
Webansvar: Hvordan øke bruk av sosiale medier som facebook, instagram og snap?
Nettsider: Er de relevante og gode?

84/2018: Handlingsplan. 
Evaluering av vårt arbeid med hensyn til handlingsplan vi utarbeidet i september 2017.

85/2018: Høringer.

Forslag om endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter. Frist 17.9. Ansvarlige: Kari Risnes og Lindy Jarosch-von Schweder.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-om-endringer-i-samordningsloven-forskrifter-til-samordningsloven-og-i-enkelte-andre-forskrifter/hoeringsgrunnlag/ 

Høring om regionale utviklingsplaner 2035. Frist 20.9. Ansvarlige: Anders Prestmo og Lindy Jarosch-von Schweder.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/hoering-om-regionale-utviklingsplaner-2035/hoeringsgrunnlag/

Intern høring om Praksiskonsulentordningen. Frist 24.9. Ansvarlige: Johanna Westin og Eli Øvstedal.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-om-praksiskonsulentordningen/hoeringsgrunnlag/

Veileder i vurdering av leger i spesialisering. Frist 28.9. Ansvarlige: Kristina Albertsen og Guro-Marte Gulstad Mpote.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/veileder-i-vurdering-av-leger-i-spesialisering/hoeringsgrunnlag/

Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver. Frist 28.9. Ansvarlige: Signe Lohmann-Lafrenz og Helge Hatlevoll.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/hva-bor-skje-med-bht-en-fremtidsrettet-bedriftshelsetjeneste-med-fokus-pa-kjerneoppgaver/hoeringsgrunnlag/

Forslag om endringer i smittevernloven. Frist 19.10. Ansvarlige: Signe og Torkild. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-om-endringer-i-smittevernloven/hoeringsgrunnlag/

Endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest. Frist 17.9.Ansvarlige: Marit og Eli. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/endringer-i-straffeprosessloven-og-i-forskrift-om-opphold-i-politiarrest/hoeringsgrunnlag/

Ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter. Frist 23.10. Ansvarlige: Johanna og Guro-Marte. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/ny-forskrift-om-helseundersokelse-av-loser-og-losaspiranter/hoeringsgrunnlag/

Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. Frist 23.10. Ansvarlige: Anders og Marit. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-ny-forskriftsbestemmelse-om-adgangen-til-a-reservere-anskaffelser-av-helse-og-sosialtjenester-for-ideelle-organisasjoner/hoeringsgrunnlag/

86/2018: Søknader.

87/2018: Hva skal kommuniseres ut fra dagens arbeidsmøte? 

88/2018: Årsplan og datoer for kommende styremøter og arrangement.

89/2018: Eventuelt.