Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Styremøte, 20. april 2017

Dato: Torsdag 20. april 2017 kl. 19:00–22:00Sted: Institutt for samfunnsmedisin, Håkon Jarls gate 11
18. april 2017

Agenda

35/2017 Fra foreningene

36/2017 Helsepolitiske saker

37/2017 Valg

Vedlegg:

  • 2017.37.1: Valg i Lokalforeninger for perioden 1.9.2017 til 31.8.2019 - se vedlegg nederst på siden.

38/2017 Evaluering av vårmøtet

39/2017 Regnskap 2016

Vedlegg: - 2017.39.1: Foreløpig regnskap 2016

40/2017 Årsmøtet 7. juni

41/2017 Sekretærstilling status

42/2017 Landsstyresaker

43/2017 Samhandlingskonferanse status

44/2017 STLF 175 år 17. november 2017

45/2017 Avtalespesialister

46/2017 Søknader

Vedlegg:

  • 2017.45.1: Søknad om støtte til Folkehelseuken 2017. Se vedlegg nederst på siden.

47/2017 Høringer

Vedlegg:

48/2017 Eventuelt