Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Styremøte, 17. oktober 2017

Dato: 17. oktober 2017
Sted: Institutt for samfunnsmedisin, Håkon Jarls gate 11
19. juli 2018

Agenda


87/2017: Fra foreningene.

88/2017: Helsepolitiske saker.

89/2017: Handlingsplanen 2017-19.

90/2017: Hurtigrutekonferansen status.

91/2017: Samhandlingskonferansen status.

92/2017: 175 års jubileum status.

93/2017: Førjuls cafe forslag til tema og datoer.

94/2017: Høringer.

• NB dato utgår før styremøte. Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.
Frist 10.10. Vedlegg 2017.94.1.
• Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Frist 19.10.
Utsatt fra sist gang.Vedlegg 2017.94.2.
• NOU 2017: 12 Svikt og svik. Frist 18.10. Vedlegg 2017.94.3.
• Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3.
Frist 22.10. Vedlegg 2017.94.4.
• Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Frist 14.11. Vedlegg 2017.94.5.
• Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til
helsedata. Frist 14.11. Vedlegg 2017.94.6.

95/2017: Søknader.
- Søknad fra pleiemedhjelperkurs Nmf. Vedlegg 2017.95.1.
- Søknad fra MedHum. Vedlegg 2017.95.2, 2.1 og 2.2.

96/2017: Eventuelt.

97/2017: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
• Handlingsplan