Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Styremøte, 15. februar 2017

Dato: Onsdag 15. februar 2017 kl. 19:00–22:00Sted: Institutt for samfunnsmedisin, Håkon Jarls gate 11
9. februar 2017

Agenda

12/2017 Fra foreningene

13/2017 Helsepolitiske saker

  • Orkdal sykehus
  • Valgkampen i gang

14/2017 Samhandlingskonferanse

15/2017 Vårmøtet 29. mars

16/2017 Hurtigrutekonferansen 2017

17/2017 Helsepolitisk seminar 2. mars

18/2017 Årsmøte/sommerfest

  • Ulike forslag legges frem

19/2017 Framtidig behov for avtalespesialister – brev fra HMN

Vedlegg:

  • 2017.19.1: Brev fra HMN. Se vedlegg nederst på siden.

20/2017 Helseplattformen

21/2017 Høringer

Vedlegg:

22/2017 Eventuelt