Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Styremøte, 11. desember 2017

Dato: 11. desember 2017.
Sted: Institutt for samfunnsmedisin, Håkon Jarls gate 11.
20. juli 2018

Agenda

106/2017: Fra foreningene.

107/2017: Helsepolitiske saker.
#Mee too# kampanjen.

108/2017: Evaluering av samhandlingskonferansen.

109/2017: Oppsummering av jubileumsfesten, kostnader, gaver etc.

110/2017: Medlemsmøte – vinter og vårmøte 2018.

111/2017: Styremøter neste år.

112/2017: Høringer.

Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften. Frist 18.12. Ansvarlige: Eli og
Torkild 

113/2017: Søknader.
Søknad fra Trønderopprøret. Vedlegg 2017.111.1.

114/2017: Eventuelt