Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Arbeidsmøte, 15. september 2017

Dato: 15. september 2017.
Sted: Scandic Bakklandet
19. juli 2018

Agenda

74/2017 Konstituering av styret - Presentasjonsrunde - Konstituering (valg av nestleder)

75/2017 Kort orientering om styrearbeid, hva det innebærer og hvilke forventninger som stilles til styremedlemmene.

76/2017 Presentasjon av foreningene og viktige saker Hver yrkesforening får inntil ti minutter til å presentere foreningen, med vekt på aktuelle saker, inkludert ønsker for hva lokalforeningen skal ta inn i handlingsprogrammet.

77/2017 Handlingsprogram 2017-19 Vedlegg: - Sør-Trøndelag legeforenings handlingsprogram for 2015–17.

78/2017 175 års jubileum 17.11.17
- Status

79/2017 Helsepolitisk konferanse 17.11.17
- status

80/2017 Hurtigrutekonferansen
- Program
- Deltakerliste

81/2017 Møteplan høst/vår 2017/18 med medlemsmøter.

82/2017 Undersøkelse om avtalespesialister
Vedlegg:
- brev fra HMN

83/2017 Høringer
- Høring – Ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett. Frist 25.9.17. Vedlegg 2017.83.1

- Høring - Praktisk veileder i håndtering av NSAIDs overfølsomhet. Frist 27.10.17. Vedlegg 2017.83.2.

- Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Frist 19.10.17. Vedlegg 2017.83.3

84/2017 Søknader

85/2017 Eventuelt

86/2017 Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
- Bilde av nytt styre
- Handlingsplan
- Rekruttere til facebooksiden